Zasady wynajmu
 1. Wszystkie samochody można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z nami terminu (część pojazdów 
  znajduje się w Olsztynie, pozostałe w miejscowości Stawiguda (12 km od Olsztyna na trasie Olsztyn - 
  Olsztynek (wylot z Olsztyna na Warszawę).
 2. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości min. 100 zł; można to zrobić na 
  miejscu u nas lub przelewem bankowym, a także poprzez PayPal.
 3. Ceny podane w cenniku w rubryce "za wynajęcie" dotyczą wynajęcia pojazdu na uroczystość ślubną 
  odbywającą się na terenie miasta Olsztyna. 
 4. Obsługa uroczystości poza granicami Olsztyna jest możliwa pod warunkiem pokrycia przez 
  Zamawiającego kosztów dojazdu (dowozu) pojazdu z Olsztyna na miejsce uroczystości oraz powrotu 
  do Olsztyna (
  tam i z powrotem). 
 5. W przypadku jeżeli pojazd pokonuje całą trasę na kołach, obowiązują stawki podane wyżej w rubryce 
  "dopłata za dojazd".
 6. W przypadku dowozu pojazdu na lawecie, obowiązują aktualne stawki firmy transportowej.
 7. Cena za wynajęcie obejmuje samochód z kierowcą do wykorzystania do 4 godzin oraz przybranie 
  auta według wcześniejszego uzgodnienia. 
 8. Czas wykorzystania auta jest liczony od momentu jego podstawienia pod wskazany adres (czas 
  ewentualnego dojazdu/dowozu auta nie jest wliczany). 
 9. Przystrojenie wliczone w cenę wynajmu obejmuje do wyboru: szarfy z organzy, wstążki, stroiki ze 
  sztucznych kwiatów, stroiki "obrączki ślubne",
   tablice rejestracyjne z napisem "Młoda Para". 
 10. Ewentualne przystrojenie samochodu wiązanką lub stroikami z żywych kwiatów lub przygotowanie 
  tablic rejestracyjnych z imionami Pary Młodej bądź innymi napisami - wyłącznie w gestii 
  Zamawiającego i na jego koszt.
SAMOCHODY ZABYTKOWE